BADANIA CZYSTOŚCI SPRĘŻONEGO POWIETRZA/GAZÓW

BADANIA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ SPRĘŻONEGO POWIETRZA/GAZÓW

Opis badania

  • Badanie czystości mikrobiologicznej sprężonego powietrza/gazów wykonywane jest za pomocą impaktorowego próbnika PINOCCHIO SUPER II firmy VWR.
  • Celem badania jest ocena czystości mikrobiologicznej sprężonego powietrza lub innych gazów poprzez określenie obecności w niej ogólnej liczby drobnoustrojów.
  • Wynik badania formułowany jest przez podanie liczby drobnoustrojów w 1000 litrów badanego gazu.

Zasady pobierania próbek

  • CBMiA dostarcza odpowiednie podłoża i urządzenie do wykonania badań.
  • Podłoża rutynowo poddawane są badaniu jałowości i żyzności, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami GMP
  • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik CBMiA

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

  • Standardowo pobierane jest 1000 l gazu, czas pomiaru 10 minut

Zasady dostarczania próbek

  • Konieczne jest wcześniejsze umówienie się na wykonanie pomiarów przez pracownika CBMiA lub rezerwację urządzenia

Wynik badania

  • Czas oczekiwania na wynik – 5-7 dni.
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej sprężonego gazu w jednym punkcie – ogólna liczba bakterii

400 zł + 23% VAT

Badanie czystości mikrobiologicznej sprężonego gazu w jednym punkcie – ogólna liczba grzybów drożdżopodobnych i pleśni

400 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka