BADANIA CZYSTOŚCI PROBIOTYKÓW

BADANIA CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PREPARATÓW ZAWIERAJĄCYCH ŻYWE DROBNOUSTROJE

Opis badania

  • Badanie wykonywane jest zgodnie z FP XII monografia 2.6.36 Badanie czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych zawierających żywe drobnoustroje (badania ilościowe zanieczyszczeń mikrobiologicznych) oraz 2.6.38 – badania obecności określonych drobnoustrojów

Zasady pobierania próbek

  • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
  • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny
  • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

  • Masa próbek nie może być mniejsza niż 40-45 g lub 40-45 ml

Zasady dostarczania próbek

  • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Do materiałów przeznaczonych do badania niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis badanego preparatu, rodzaj drobnoustrojów probiotycznych oraz grupę czystości mikrobiologicznej wg wymagań farmakopealnych lub zakres badań ilościowych i jakościowych z podanymi kryteriami akceptacji
  • próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami Zleceniodawcy (karta charakterystyki/specyfikacja/ulotka producenta)

Wynik badania

  • Czas oczekiwania na wynik – 5-10 dni.
  • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Badanie czystości mikrobiologicznej preparatów probiotycznych

od 250 zł + 23% VAT

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka