AKTYWNOŚĆ BÓJCZA PREPARATÓW LECZNICZYCH

OZNACZANIE AKTYWNOŚCI BAKTERIOBÓJCZEJ, GRZYBOBÓJCZEJ LUB BÓJCZEJ WOBEC GRZYBÓW DROŻDŻOPODOBNYCH ANTYSEPTYCZNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH

Opis badania

 • Badanie wykonywane jest zgodnie z FP XII monografia 5.1.11. Oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej lub bójczej wobec grzybów drożdżopodobnych antyseptycznych produktów leczniczych
 • Badaniu oddane mogą być produkty mieszalne z wodą i przeznaczone do podania bezpośrednio na skórę lub błony śluzowe
 • Badanie może zostać wykonane z użyciem szczepów wzorcowych i/lub szczepów środowiskowych, pochodzących z kolekcji Zleceniodawcy i/lub CBMiA

 

Zasady pobierania próbek

 • Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę
 • Próbki muszą być pobierane w sposób aseptyczny
 • CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Ilość próbki niezbędna do wykonania badania

 • Masa próbek nie może być mniejsza niż 200 g lub 200 ml

Zasady dostarczania próbek

 • Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.
 • Do materiałów przeznaczonych do badania niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania zawierającego opis badanego preparatu, czas kontaktu oraz zakres badania
 • próbki należy dostarczyć w nienaruszonej formie do CBMiA w możliwie jak najkrótszym czasie i w odpowiedniej temperaturze, zgodnej w wymaganiami Zleceniodawcy (karta charakterystyki/specyfikacja/ulotka producenta)

Wynik badania

 • Czas oczekiwania na wynik – 5-10 dni.
 • Wyniki mogą zostać odebrane osobiście lub przesłane za pomocą poczty mailowej.

Cennik

Badanie

Cena

Oznaczanie aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej lub bójczej wobec grzybów drożdżopodobnych antyseptycznych produktów leczniczych

Cena ustalana na podstawie zakresu badania i ilości szczepów wzorcowych/środowiskowych

Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od ilości próbek dostarczonych do badania.

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska
dr Anna Białecka