Literatura

 • Białecka A., Kasprowicz A: "Flora bakteryjna w infekcjach oddechowych". Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:59-66
 • Bołoczko S., Bladowski K.: "Autoszczepionka w kompleksowym szczepieniu gronkowcowego zapalenia kości". Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:51-57
 • Hałasa J.:"Zasadność stosowania autoszczepionek". Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:5-9
 • Kasprowicz A., Heczko P.B.: "Antibiodies against Propionibacterium in sera of patients with Acne changes and in rabbits immunized with Propionibacterium antigens." Post. Dermat., 1998 V:509-514
 • Kasprowicz A., Kłosiński A., Heczko P.B.: "leczenie zmian trądzikowych przy zastosowaniu antygenów w formie szczepionki doustnej." Med. Dośw. Mikrobiol., 1986, 38:73-78
 • Kasprowicz A., Międzybrodzki J., Białecka A., Bołoczko S.: "Szczepy Staphylococcus aureus izolowane z przypadków zapaleń kości u pacjentów kwalifikowanych do leczenie autoszczepionką." Med. Dośw. Mikrobiol. , 1994, 46:43-50
 • Kasprowicz A.: "Bakteriologia zmian trądzikowych." Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:27-34
 • Kasprowicz A.: "Bakteryjne czynniki etiologiczne u chorych kierowanych do leczenia autoszczepionką" Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:17-26
 • Okrasińska - Cholewa B., Białecka A., Kasprowicz A., Piwkowski J.: "Ocena mikrobiologiczna punktaków z zatok u dzieci" Otolaryngologia Polska, 1997, tom 1, supl. 22 266-373
 • Okrasińska B., Kasprowicz A., Białecka A.: "Wyniki leczenia zatok obocznych nosa autoszczepionką" Otolaryngologia Polska, 1994, supl.18:118-122
 • Płusa T.: "Immunoterapia chorób układu oddechowego" Medpres, Warszawa 2000
 • Rubisz - Brzezińska J., Wilk - Czyż R., Brzezińska - Wcisło L., Kasprowicz A.: "Ocena kliniczna cięzkich postaci trądzika leczonych autoszczepionką." Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:35-42
 • Sawicki J.: "Podstawy immunologiczne czynnej odporności przeciwzakaźnej." Med. Dośw. Mikrobiol., 1994, 46:11-16
 • Załuga E., Hałasa J., Kasprowicz A., Morawiec - Borowiak D., Sych Z.,: "Ocena wyników leczenia trądzika pospolitego autoszczepionką w oparciu o wybrane parametry immunologiczne." Post Dermat. 1998 XV: 135

  Zobacz: