Krążki diagnostyczne X, nr kat. CBMX-12

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone roztworem hematyny (czynnik X) do różnicowania pałeczek z rodzaju Hemophilus.

 

X

 • Podłoże Mueller-Hintona zawierające czynnik V

Sposób postępowania

 • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller - Hinton II Agar wzbogacone w czynnik V (15 fig NAD/1 ml podłoża lub 5 mg ekstraktu drożdżowego/ 1 ml podłoża lub 50ul wyciągu drożdżowego CBM/1 ml podłoża)
 • w celu wykazania hemolizy wśród pałeczek z rodzaju Haemophilus do w/w podłoża należy dodać 3% odwłóknionej krwi króliczej
 • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
 • przygotować zawiesinę pałeczek hemofilnych o gęstości 0,5 McFarlanda
 • zawiesinę badanych szczepów posiać wacikiem, wąskim paskiem promieniście, następnie nałożyć centralnie krążek diagnostyczny X
 • płytki z nałożonymi krążkami preinkubować w temperaturze pokojowej około 15 minut
 • hodowlę badanych szczepów inkubować przez 18-24 godzin w temperaturze 35° C, w atmosferze 5-7% C02

Interpretacja wyników

 • po zakończeniu inkubacji badanych szczepów należy zwrócić uwagę na wzrost wyłącznie w pobliżu krążka X (charakterystyczny dla szczepów należących do gatunku influenzae i haemolyticus) lub wzrost na całej linii posiewu (świadczący o zapotrzebowaniu wyłącznie na czynnik V obecny w podłożu, cha­rakterystyczne dla szczepów do gatunku parainfluenzae i parahaemolyticus) oraz na wystąpienie lub brak hemolizy
 • identyfikację przeprowadzić zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą
  zapotrzebowanie na czynnikXYwystąpienie hemolizy
  H. influenzae + + -
  H. parainfluenzae - + -
  H. haemolyticus + + +
  H. parahaemolyticus - + +
 • równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzorcowych stosując np. szczep:
  Haemophilus influenzae ATCC 49247
  Haemophilus parainfluenzae ATCC 7901

 

Produkt przeznaczony do diagnostyki "in vitro".
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

 

Powrót do: Krążki diagnostyczne