KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE N, nr kat. CBMN-5

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone nowobiocyną (a' 2 µg nowobiocyny w krążku), do identyfikacji Staphylococcus saprophyticus.

 

N

 • Szczepy 2, 4, 6 - oporne na nowobiocynę - Staphylococcus saprophyticus

Sposób postępowania

 • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller - Hinton II Agar
 • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
 • czystą hodowlę (pojedynczą kolonię) badanego szczepu zidentyfikowanego jako gronkowiec koagulazo-ujemny, o gęstości około 0,5 McFarlanda wymazać na płytkę
 • identyfikację za pomocą krążków z nowobiocyną należy wykonać kładąc centralnie krążek na płytkę z posianym, badanym szczepem
 • można wykonać identyfikację kilku szczepów równocześnie, posiewając badane szczepy promieniście i nakładając krążek centralnie na płytkę
 • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
 • hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze tlenowej

Interpretacja wyników

 • po zakończeniu inkubacji zmierzyć średnicę strefy zahamowania wzrostu wokół krążka
 • wszystkie szczepy gronkowców koagulazo-ujemnych, wykazujące strefę zahamowania wzrostu 12 i poniżej 12 mm wobec krążków z nowobiocyną należy zakwalifikować do gatunku Staphylococcus saprophyticus
 • Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy prowadzić kontrolę wobec szczepów wzorcowych:
Dla szczepów wzorcowychstrefa zahamowania wzrostu (w mm)
Staphylococcus saprophyticus ATCC 49453 9
Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 31-33

Produkt przeznaczony do diagnostyki "in vitro".
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

 

Powrót do: Krążki diagnostyczne