KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE GV, nr kat. CBMGV-7

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone bacytracyną (a' 0,2j bacytracyny w krążku) do identyfikacji Gardnerella vaginalis.

 

GV

  • Gardnerella vaginalis - wzrost na agarze z krwią ludzką strefa zahamowania wzrostu wokół krążka GV

Sposób postępowania:

  • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Columbia Agar z dodatkiem 5% krwi ludzkiej
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • identyfikację za pomocą krążków z bacytracyną GV należy wykonać kładąc krążek centralnie na płytkę z posianym, badanym szczepem, wstępnie zidentyfikowanym jako drobne przejrzyste kolonie z hemolizą β (wyrosłe na podłożu Columbia Agar z dodatkiem 5% krwi ludzkiej, potwierdzone w mikroskopie (barwienie metodą Grama) jako drobne, Gram-chwiejne pałeczki
  • płytki z nałożonymi krążkami należy inkubować przez 18-24 godzin w temperaturze 35° C, w atmosferze 5 -10% C02

Interpretacja wyników

  • po zakończeniu inkubacji badanych szczepów zmierzyć strefy zahamowania wzrostu wokół krążka z bacytracyną GV
  • jako wrażliwe uważa się szczepy, których średnica strefy zahamowania wzrostu wokół krążka wynosi 16 mm i powyżej. Należy je zidentyfikować jako Gardnerella vaginalis
Dla szczepów wzorcowychstrefa zahamowania wzrostu (w mm)
Gardnerella vaginalis ATCC 14018 18-29

Produkt przeznaczony do diagnostyki "in vitro".
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

 

Powrót do: Krążki diagnostyczne