PROCEDURA 2.

ZMIANY SKÓRNE

pobierz stronę jako PDF

Procedura przedlabolatoryjna dla pacjenta dotycząca przygotowania się do badania mikrobiologicznego
przed pobraniem materiału ze zmian skórnych:

 

TRĄDZIK CZYRAKI
OWRZODZENIA ZMIANY SKÓRNE

 

Skóra stanowi specyficzną barierę zabezpieczającą przed kontaktem ze środowiskiem zewnętrznym człowieka. Ważną rolę ochronną przed infekcją odgrywają drobnoustroje zasiedlające poszczególne regiony ciała (powierzchnia skóry i błon śluzowych). Wśród nich obecne są drobnoustroje występujące od urodzenia i stanowiące charakterystyczną dla każdego tzw. florę stałą (bakterie tlenowe, gronkowce koagulazo-ujemne, maczugowce, bakterie beztlenowe z rodzaju Propionibacterium oraz grzyby z rodzaju Pityrosporum). Występuje również flora przejściowa, która może pojawiać się okresowo, przeniesiona przypadkowa przez człowieka z np. okolic odbytu, nosa, gardła lub z zewnątrz ze środowiska. Są to gronkowce koagulazo-dodatnie, pałeczki Gram-ujemne z rodzaju Enterobacteriaceae i grzyby drożdżopodobne. Podstawowym zadaniem flory stałej jest udział w procesie tzw. samojałowienia skóry. Zjawisko to polega na rozkładzie przez drobnoustroje łoju (trójglicerydów) do wolnych kwasów tłuszczowych, zarówno nasyconych jak i nienasyconych, które wpływają na kwasowość skóry (pH 5,5), działają bójczo na bakterie i nekrotycznie na naskórek. Tym samym nie dopuszczają do nadmiernego rozwoju bakterii na skórze, zarówno tych pochodzących z flory stałej a w szczególności przejściowej. Do zakażenia może dojść na skutek uszkodzenia skóry (nakłucie, zatarcie, zadrapanie, pogryzienie czy przecięcie itp.). Ważne jest w jakich okolicznościach i w jakim miejscu doszło do zakażenia oraz wygląd miejsca zakażonego. Aby wynik badania był wiarygodny, a wykryty czynnik był właściwy, należy zastosować się do procedur podanych poniżej:

 

PROCEDURA OGÓLNA

Pacjent do badań powinien zgłosić się:

 • Ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie miejsca pobrania materiału)
 • W początkowej fazie choroby
 • Przed zastosowaniem antybiotyków i leków przeciwgrzybiczych
 • Zgodnie z procedurami szczegółowymi (uzyskanymi od lekarza)

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ MATERIAŁUROZPOZNANIEZALECENIA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM
trądzik trądzik (acne)
 • bez stosowania antybiotyków
 • bez stosowania środków odkażających
 • bez stosowania maści
 • należy zgłosić się ze świeżą zmianą, jeśli jest sącząca założyć wyłącznie jałowy opatrunek
 • w przypadku pobierania materiału poza CBMiA należy pobrać na podłoże transportowe              w kierunku bakterii tlenowych i/lub beztlenowych (wydawane w CBMiA nieodpłatnie)                i dostarczyć do 24 godzin
czyraki czyraczność (furunculosis)
owrzodzenia zapalenie pęcherzykowe
i złuszczające skóry (syndrom Ritter)
zmiany skórne
 • róża (erysipelas)
 • grzybice powierzchniowe
 • zapalenie mieszków włosowych (folliculitis)
 • liszajec zakaźny (impetigo contagiosa)

 

Zobacz: