Zasady pobierania i dostarczania próbek

Ściśle określone zasady pobierania i dostarczania próbek do badań mają na celu ujednolicenie sposobu pobierania prób (surowców, produktów końcowych, opakowań itp.) do badań mikrobiologicznych tak, aby umożliwić wykonanie wszystkich badań mikrobiologicznych według wymagań farmakopealnych i/lub zalecanych norm (dostarczonych przez Zleceniodawcę) i/lub uzgodnionych wcześniej zleceń Zleceniodawcy oraz wykluczyć możliwość kontaminacji dostarczonych próbek.

Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik CBMiA.

Próbki przeznaczone do badania czystości mikrobiologicznej powinny być pobierane w sposób aseptyczny, zgodnie z wymogami farmakopealnymi lub innymi obowiązującymi.

CBMiA dysponuje sterylnymi pojemnikami i workami ze struną do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb (możliwość odbioru po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

W przypadku opakowań do badania wody – CBMiA dostarcza sterylne butelki szklane lub butelki z polipropylenu z zakrętkami i szerokimi szyjkami o pojemności 1000 ml.

Data sterylizacji umieszczona na każdej butelce. Data przydatności do użycia wynosi 30 dni od daty sterylizacji.

Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania.

 

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.