PROCEDURA 4.

ZAKAŻENIA O INNYM UMIEJSCOWIENIU

pobierz stronę jako PDF

Procedura przedlabolatoryjna dla pacjenta dotycząca przygotowania się do badania
mikrobiologicznego przed pobraniem materiału ze zmian chorobotwórczych:

 

WYMAZ Z OKA
WYMAZ Z UCHA

Różne materiały kliniczne o różnym umiejscowieniu mogą obok czynnika etiologicznego zawierać florę fizjologiczną pochodzącą z kolonizacji tych miejsc. Zarówno flora stała jak i przejściowa a także pochodząca ze środowiska (szpital, dom, kontakt z osobami chorymi), licznie reprezentowana jest przez różne drobnoustroje (Haemophilus spp., Chlamydia spp., Streptococcus pneumoniae) i może być przyczyną zakażeń np. narządu wzroku, słuchu i innych. Aby wykryć właściwy czynnik etiologiczny w konkretnym przypadku klinicznym (np. zapalenie spojówki, rogówki, kanalików łzowych lub przewodu słuchowego), należy stosować się do procedur przedlaboratoryjnych).

PROCEDURA OGÓLNA

Pacjent do badań powinien zgłosić się:

 • Ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne (ewentualnie sugestie co do rozpoznania)
 • Ewentualnie kierunek badań mikologicznych i/lub bakteriologicznych
 • Przed zastosowaniem antybiotyków
 • W początkowej fazie choroby
 • Zgodnie z procedurami szczegółowymi (uzyskanymi od lekarza)

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ MATERIAŁUROZPOZNANIEZALECENIA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM
wymaz z oka
 • zapalenie powieki
 • zapalenie spojówki
 • zapalenie worka spojówkowego
 • zapalenie kanalików łzowych
 • bez stosowania leków przeciwbakteryjnych i/lub przeciwgrzybiczych
 • bez zakraplania płynem odkażającym
 • bez stosowania maści przeciwdrobnoustrojowych
 • bez płukania, przemywania
wymaz z ucha zapalenie ucha zewnętrznego

 

Zobacz: