PROCEDURA 5.

ZAKAŻENIA GRZYBICZE

pobierz stronę jako PDF

Procedura przedlabolatoryjna dla pacjenta dotycząca przygotowania się do badania
mikrobiologicznego przed pobraniem materiału klinicznego o wyglądzie grzybiczym:

 

PAZNOKCIE SKÓRA
WŁOSY

Do zakażeń grzybiczych dochodzi zazwyczaj w sprzyjających okolicznościach. Grzyby zasiedlają miejsca ciepłe i wilgotne. Do kolonizacji dochodzi
w wyniku zmniejszenia liczby drobnoustrojów flory fizjologicznej. Może to nastąpić w wyniku długotrwałego stosowania antybiotyków lub stosowania środków odkażających. Stosowanie leków przeciwgrzybiczych w krótkim czasie i z powolną penetracją leku do ogniska zapalnego sprawia, że leczenie może być nieskuteczne i prowadzić do nawrotów. Ze względu na powolny rozwój zakażenia, wolną penetrację leku przeciwgrzybiczego do tkanki, dochodzić może do kumulacji leku w tkankach, hodowlach grzybów (materiał) może być w takim przypadku ujemna- a to daje fałszywy wynik. Dlatego bardzo ważne jest w jakim momencie materiał został pobrany, i aby wynik badania był wiarygodny, należy zastosować się do procedur podanych poniżej.

PROCEDURA OGÓLNA

Pacjent do badań powinien zgłosić się:

  • Ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, opis wyglądu zmiany i jej umiejscowienie oraz wskazanie miejsca pobrania materiału)
  • W początkowej fazie choroby
  • Przed zastosowaniem leków przeciwgrzybiczych
  • Zgodnie z procedurami szczegółowymi (uzyskanymi od lekarza)

 

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ MATERIAŁUROZPOZNANIEZALECENIA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM
opiłki paznokci grzybica paznokci
  • nie obcinać paznokci
  • nie stosować lakieru do paznokci
  • nie stosować zmywacza do paznokci z acetonem
zeskrobiny ze skóry grzybica skóry
  • nie stosować kremów lub maści ze środkami odkażającymi
próbki włosów  grzybica włosów
  • nie obcinać włosów
  • nie stosować szamponów ze środkami odkażającymi

 

Zobacz: