Suplementy diety

Badania czystości mikrobiologicznej suplementów diety wykonywane są zgodnie z wymaganiami Zleceniodawcy według metodyki opisanej w następujących normach:

  • Ogólna liczba drobnoustrojów- PN-EN ISO 4833:2004, PN-EN ISO 4833:2004/Ap1:2005
  • Drożdże i pleśnie – PN- ISO 21527- 1:2009
  • Escherichia coli – PN- ISO 16649-2:2004
  • Enterobacteriaceae – PN- ISO 21528-1:2005, PN- ISO 21528-2:2005
  • Bakterie z grupy coli – PN-ISO 4832:2007, PN-ISO 4831:2007
  • Staphylococcus aureus- PN-EN ISO 6888-1:2001, PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004, PN- EN ISO 6888-2:2001, PN-EN ISO 68882:2001/A1:2004, PN- EN ISO 6888-3:2004, PN-EN ISO 68883:2004/AC:2005
  • Salmonella- PN-EN ISO 6579:2003, PN –EN ISO 6579:2003/A1:2007
  • Bacillus cereus- PN-EN ISO 7932:2005
  • Bakterie beztlenowe redukujace siarczany (IV) – PN- ISO 15213:2005
  • Listeria monocytogenes - PN-EN ISO 11290-1:1999, PN-EN ISO 11290 - 1:1999/A1:2005, PN-EN ISO 11290-2:2000, PN-EN ISO 11290-2:2000/A1:2005, PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap1:2006, PN-EN ISO 11290-2:2000/Ap2:2007