PROCEDURA 3.

RANY I INNE MATERIAŁY KLINICZNE

pobierz stronę jako PDF

Procedura przedlabolatoryjna dla pacjenta dotycząca przygotowania się do badania mikrobiologicznego
przed pobraniem materiału ze zmian chorobotwórczych:

 

RANY PRZETOKI
ROPA

 W wymienionych przypadkach do zakażenia dochodzi na skutek przerwania ciągłości tkanek w sytuacji zabiegów operacyjnych, odleżyn, oparzeń, wszczepienia protez czy złamania kości. Zakażenie wywołane jest zazwyczaj przez jeden czynnik etiologiczny, natomiast zmiana w zależności od usytuowania może być zanieczyszczona florą stałą lub przejściową kolonizującą dany region. Aby wynik badania był wiarygodny, a wykryty czynnik był właściwy, należy zastosować się do procedur podanych poniżej.

PROCEDURA OGÓLNA

Pacjent do badań powinien zgłosić się:

  • Ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne, opis wyglądu rany, jej umiejscowienie oraz jak długo jest obecna zmiana)*
  • W początkowej fazie choroby
  • Przed zastosowaniem antybiotyków
  • Zgodnie z procedurami szczegółowymi (uzyskanymi od lekarza)

*W przypadku zlecenia badania w kierunku beztlenowców prosimy uzgodnić z CBM jak zabezpieczyć pobrany materiał i jak go dostarczyć do badania.

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ MATERIAŁUROZPOZNANIEZALECENIA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM
wymaz z rany przetoka po wszczepieniu protezy itp.
  • przed zastosowaniem antybiotyków
  • bez stosowania środków odkażających, maści, płynów, zasypek
  • bez zmiany opatrunków 24 h
  • należy zgłosić się do badania w momencie aktywnej zmiany, aktywnej (czynnej) przetoki, rany
treść z przetoki zapalenie kości
treść ropna
  • odleżyna
  • oparzenie

 

Zobacz: