PROCEDURA 6.

MOCZ BADANIE MIKROBIOLOGICZNE

pobierz stronę jako PDF

Procedura przedlabolatoryjna dla pacjenta dotycząca przygotowania się do badania
mikrobiologicznego przed pobraniem próbki  moczu:

 

MOCZ KOBIETY MOCZ MĘŻCZYŹNI

Ze względu na specyfikę, budowę i fizjologię narządów płciowych, pewne rejony w stanie fizjologicznym są jałowe (pozbawione drobnoustrojów),
a pewne są zasiedlane przez obfitą florę pochodzącą z okolic odbytu (przewód pokarmowy), ze skóry lub od partnerki/partnera.

Mocz i pęcherz moczowy są jałowe (pozbawione drobnoustrojów), natomiast cewka moczowa kolonizowana jest najczęściej przez bakterie pochodzące
z okolic odbytu. A zatem do zakażenia regionów jałowych (pęcherz moczowy) dojść może drogą wstępującą przez florę kolonizującą cewkę moczową. Wiarygodność wyniku badania mikrobiologicznego moczu (materiału pochodzącego z rejonu jałowego, ale przechodzącego przez cewkę czyli rejon skolonizowany florą własną lub pochodzącą od partnerki/partnera), zależy od czynności poprzedzających oddanie moczu.

PROCEDURA OGÓLNA

Pacjent do badań powinien zgłosić się:

 • Ze skierowaniem (winno ono zawierać rozpoznanie kliniczne oraz wskazanie jak pobrać materiał)
 • W początkowej fazie choroby
 • Przed zastosowaniem antybiotyków
 • Zgodnie z procedurami szczegółowymi (uzyskanymi od lekarza)

PROCEDURY SZCZEGÓŁOWE

RODZAJ MATERIAŁU   ROZPOZNANIEZALECENIA DLA PACJENTA PRZED BADANIEM
mocz kobiety ZUM- zakażenie układu moczowego
 • przed zastosowaniem antybiotyków
 • po przeprowadzeniu prawidłowych zabiegów higienicznych
 • dokładnie umyć ręce wodą z mydłem, wysuszyć jednorazowym ręcznikiem
 • przeprowadzić higienę sromu i okolic krocza myjąc mydłem i wodą, osuszyć jałowym gazikiem
 • oddać poranny mocz- część pierwszą do ustępu, a następnie nie przerywając strumienia około 3-5 ml (środkowy strumień) do jałowego pojemnika
 • pojemnik zamknąć nie dotykając wewnętrznej strony nakrętki lub pojemnika
 • dostarczyć do laboratorium do 2 godzin
odmiedniczkowe zapalenie nerek
zapalenie pęcherza moczowego
leukocyty (>5 w p.w.) stwierdzone
w badaniu ogólnym moczu
kontrola po leczeniu
mocz mężczyźni ZUM- zakażenie układu moczowego
 • bez stosowania antybiotyków
 • po przeprowadzeniu prawidłowych zabiegów higienicznych
 • dokładnie umyć ręce
 • dokładnie umyć mydłem prącie po ściągnięciu napletka i odsłonięciu rowka zażołędnego spłukać dokładne prysznicem cała odsłoniętą powierzchnię i osuszyć jałowym gazikiem
 • przy ściągniętym napletku oddać poranny mocz: część pierwszą do ustępu, a następnie nie przerywając strumienia oddać 3-5 ml (środkowy strumień) do jałowego pojemnika
 • dostarczyć do 2 h do laboratorium
odmiedniczkowe zapalenie nerek
zapalenie pęcherza moczowego
leukocyty (>5 w p.w.) stwierdzone
w badaniu ogólnym moczu
kontrola po leczeniu

 

Zobacz: