Wprowadzenie

Autoszczepionka – szczepionka własna zawiera w swoim składzie wyłącznie czynnik etiologiczny (bakterie) wyizolowany ze zmian chorobowych pacjenta w konkretnym przypadku klinicznym. Bakterie te po odpowiednim opracowaniu podane są w formie szczepionki temu samemu pacjentowi od którego pochodziły te bakterie. Jest to postępowanie prowadzące do powstania szczepionki  indywidualnej, która uwzględnia zmienność bakterii różniących się antygenowo. Szczepionki fabryczne nie mogą być modyfikowane na bieżąco lecz skokowo, co parę lat produkowana jest szczepionka nowa zawierająca i uwzględniającą zmienność bakterii co powoduje modyfikację antygenów.

W przypadku autoszczepionki, produkcja tego preparatu jest oparta o metodę opracowaną 70 lat temu przez Zespół Instytutu Mikrobiologii Akademii Medycznej w Krakowie i kontynuowana przez zespół Centrum Badań Mikrobiologicznych i Autoszczepionek do dzisiaj. Decyzja o nie zmienności metody opracowanej ponad 70 lat daje możliwość oceny skuteczności i bezpieczeństwa indywidualnie przygotowywanych preparatów.

Bezpieczeństwo to podnoszenie standardów produkcji, stosowanie jednorazowego sprzętu i środków odkażających w pracowni produkcji autoszczepionek oraz wykonywanie  próby biologicznej na jałowość i toksyczność, dla każdego przygotowywanego indywidualnie preparatu.  

Skuteczność podnoszona jest przez stałe, systematyczne pogłębianie wiedzy i konfrontacji (literatura, kursy, szkolenia, konferencje, zjazdy, opracowania naukowe, mówiące o zmienności czynników etiologicznych odpowiedzialnych za różny rodzaj zakażeń, nowe nazwy czynników (rodzaj, gatunek, biotyp, fenotyp, genotyp, mechanizmy oporności itp.) oraz analiza nowych preparatów pokazujących się na rynku medycznym.

Zespół Krakowski CBM i CMUJ  przez 23 lata w oparciu o metodykę wykonał w latach 1990-2012 ponad 24 000 autoszczepionek.

Doświadczenie, wiedza, tradycja i pasja prowadzą do postępu, zwłaszcza w tych przypadkach, które wynikają z modyfikacji i zmienności w przyrodzie, szczególnie w przypadku drobnoustrojów. Obecnie wykryto 1%  a 99% przed nami do zagospodarowania.\

 

Zobacz: