KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE SP, nr kat. CBMSP-1

Krążki bibułowe o średnicy 9 mm nasycone bacytracyną (a' 0,04j bacytracyny w krążku) do identyfikacji Streptococcus pyogenes.

 

SP

  1. szczep Streptococcus pyogenes
  2. szczep Streptococcus ß-hemolityczny gr. "B"

Sposób postępowania

  • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller Hinton II Agar zawierające 5% krwi baraniej
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • przygotować zawiesinę (z hodowli stałej lub płynnej) badanego szczepu paciorkowca β-hemolizującego o gęstości 0,5 McFarlanda
  • tak przygotowaną zawiesinę posiać na podłoże i jałowymi szczypcami umieścić centralnie krążek dia­gnostyczny SP
  • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
  • hodowlę inkubować 18-24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze tlenowej

Interpretacja wyników

  • po zakończeniu inkubacji obserwować wystąpienie lub brak strefy zahamowania wzrostu wokół krążka z bacytracyną SP
  • jako wrażliwe uważa się szczepy, których średnica strefy zahamowania wzrostu wokół krążka wynosi 11 i powyżej 11 mm - należy je zidentyfikować jako Streptococcus pyogenes

Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy przeprowadzić kontrolę wobec szczepów wzorcowych:

Dla szczepów wzorcowychstrefa zahamowania wzrostu (w mm)
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 13-19
Streptococcus Beta-hemolityczny gr. B ATCC 12386 9

Produkt przeznaczony do diagnostyki "in vitro".
Opakowanie zawiera 50 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

 

Powrót do: Krążki diagnostyczne