KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE Op, nr kat. CBMOP-2

Krążki bibułowe o średnicy 6 mm nasycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny (a' 6 µg chlorowodorku etylohydrokupreiny w krążku), do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae.

 

OP

  1. szczep Streptococcus pneumoniae
  2. szczep paciorkowca zieleniącego

Sposób postępowania:

  • do identyfikacji należy zastosować wystandaryzowane zgodnie z zaleceniami NCCLS podłoże Mueller - Hinton II Agar zawierające 5% krwi baraniej
  • doprowadzić płytki do temperatury pokojowej
  • przygotować zawiesinę (z hodowli stałej lub płynnej) badanego szczepu paciorkowca α-hemolizującego o gęstości 0,5 McFarlanda
  • tak przygotowaną zawiesinę posiać na podłoże i umieścić centralnie krążek diagnostyczny Op
  • płytki z nałożonymi krążkami należy preinkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej
  • hodowlę inkubować 20 - 24 godzin, w temperaturze 35° C, w atmosferze 5% C02

Interpretacja wyników

  • po zakończeniu inkubacji zmierzyć średnicę strefy zahamowania wzrostu wokół krążka z optochiną Op
  • jako wrażliwe uważa się szczepy, których średnica strefy zahamowania wzrostu wokół krążka wynosi 14 i powyżej 14mm - należy je zidentyfikować jako Streptococcus pneumoniae.

Równocześnie z identyfikacją szczepów badanych należy przeprowadzić kontrolę wobec szczepu wzorcowego:

Dla szczepów wzorcowychstrefa zahamowania wzrostu (w mm)
Streptococcus pyogenes ATCC 19615 13-19
Streptococcus Beta-hemolityczny gr. B ATCC 12386 9

Produkt przeznaczony do diagnostyki "in vitro".
Opakowanie zawiera 100 krążków.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych fiolkach o temperaturze 2-10oC do upłynięcia daty ważności podanej na opakowaniu.

 

Powrót do: Krążki diagnostyczne