Kontakt – farmacja

mgr Katarzyna Bucała-Śladowska

dr Anna Białecka

tel. (12) 432-02-52

mail: cbmfarmacja@cbm.com.pl